بیمارستان فرهیختگان

تیم نصب و پشتیبانی دورژانس

خدمات بازدید دوره ای رایگان

بیمارستان فرهیختگان دارای یک عدد راهبند فک مدل680 در ورودی پارکینگ می باشد که به دلیل تازه نصب بودن سرویس دوره ا ی 4 دوره بازدید رایگان دارد. در سرویس دوره ای رایگان هر ماه به مدت 4 ماه تکنسین ها مراجعه می کنند و برای مشتری یک دوره سرویس و تنظیماتی که مشتری می خواهد را انجام می دهند . تا کنون برای بیمارستان فرهیختگان تنظیم انکودر ،برنامه دهی مدار فرمان، تعویض پکینگ سیلندر و آچارکشی انجام شده است.
لوگوی اپلیکیشن دورژانس

پروژه های مرتبط