نصب راهبند فک در بغداد توسط شرکت درب سازان ایمن فک نماینده انحصاری شرکت فک ایتالیا

 

نصب راهبند فک در بغداد توسط شرکت درب سازان ایمن فک نماینده انحصاری شرکت فک ایتالیا

 

نصب راهبند فک در بغداد توسط شرکت درب سازان ایمن فک نماینده انحصاری شرکت فک ایتالیا

 

احداث راهبند فک در کشور عراق 

همانطور که می دانید کشور عراق در چند سال گذشته به ایجاد امنیت در شهرهایی نظیر بغداد، کربلا، سامرا، کاظمین و نجف پرداخته است. احداث راهبند میله ای در گاراژ ها و اتوبان هایی که ملزم به کنترل افراد هستند، توسط شرکت درب سازان ایمن فک ( نماینده انحصاری محصولات فک ایتالیا در ایران و خاورمیانه ) انجام شده است.