تعمیر درب در محل

تکنسین و نصابان مجرب و متخصص دورژانس

بهترین و با دانش ترین افراد را گرد هم آورده ایم تا بهترین خدمات و پشتیبانی را برای شما فراهم نمایند.

Installation and service

تکنسین های نصب و خدمات

در تهران

جهانی - نصاب و تعمیرکار درب اتوماتیک

مجید جهانی

تکنسین نصب و خدمات

کارشناس مجرب و دوره دیده شرکت دورژانس جهت ارائه خدمات نصب و راه اندازی و تعمیرات در محل

طالاری - نصاب و تعمیرکار درب اتوماتیک

امید طالاری

تکنسین نصب و خدمات

کارشناس مجرب و دوره دیده شرکت دورژانس جهت ارائه خدمات نصب و راه اندازی و تعمیرات در محل

کریمی - نصاب و تعمیرکار درب اتوماتیک

امیرعلی کریمی

تکنسین نصب و خدمات

کارشناس مجرب و دوره دیده شرکت دورژانس جهت ارائه خدمات نصب و راه اندازی و تعمیرات در محل

Installation and service

تکنسین های نصب و خدمات

در شهرستان ها

ریموت رایگان

بزودی....

رشت

کارشناس مجرب و دوره دیده شرکت دورژانس جهت ارائه خدمات نصب و راه اندازی و تعمیرات در محل

شماره تماس : 

ریموت رایگان

بزودی....

اهواز

کارشناس مجرب و دوره دیده شرکت دورژانس جهت ارائه خدمات نصب و راه اندازی و تعمیرات در محل

شماره تماس : 

ریموت رایگان

بزودی....

بابل

کارشناس مجرب و دوره دیده شرکت دورژانس جهت ارائه خدمات نصب و راه اندازی و تعمیرات در محل

شماره تماس : 

ریموت رایگان

بزودی....

اراک

کارشناس مجرب و دوره دیده شرکت دورژانس جهت ارائه خدمات نصب و راه اندازی و تعمیرات در محل

شماره تماس : 

ریموت رایگان

بزودی....

کرج

کارشناس مجرب و دوره دیده شرکت دورژانس جهت ارائه خدمات نصب و راه اندازی و تعمیرات در محل

شماره تماس : 

ریموت رایگان

بزودی....

تبریز

کارشناس مجرب و دوره دیده شرکت دورژانس جهت ارائه خدمات نصب و راه اندازی و تعمیرات در محل

شماره تماس : 

ریموت رایگان

بزودی....

سمنان

کارشناس مجرب و دوره دیده شرکت دورژانس جهت ارائه خدمات نصب و راه اندازی و تعمیرات در محل

شماره تماس : 

ریموت رایگان

بزودی....

بوشهر

کارشناس مجرب و دوره دیده شرکت دورژانس جهت ارائه خدمات نصب و راه اندازی و تعمیرات در محل

شماره تماس : 

اینجا دورژانس… اراِئه دهنده خدمات شبانه روزی درب های اتوماتیک

شرکت دورژانس یک شرکت پشتیبانی 24 ساعته جک پارکینگی و راهبند ایتالیایی است. هدف این شرکت پشتیبانی محصولات تامین قطعات در کمترین زمان ممکن می باشد ،قابل اعتماد ترین و امن ترین محصولات با عمر طولانی است که تا امروز در این امر موفق بوده است.