نمایش یک نتیجه

LED میله راهبند فک B680H

تومان
LED ها نوع خاصی از دیود ها هستند که انرژی الکتریکی را به نور تبدیل می کنند. در واقع ،