نمایش یک نتیجه

میکرو سوئیچ جک ریلی فک ۷۴۰ -۷۴۱

تومان
میکروسوئیچ نوع دیگری از کلید است که همان عمل ساده قطع و وصل کلید معمولی را انجام میدهد. با این