نمایش دادن همه 2 نتیجه

ماردون جک جنیوس ۳۰۰ GBAT

تومان
دستگاه ماردون به طور کلی شامل یک لوله است که دور آن تعداد زیادی پره به صورت مورب به دیواره

ماردون جک جنیوس ۴۰۰

تومان
دستگاه ماردون به طور کلی شامل یک لوله است که دور آن تعداد زیادی پره به صورت مورب به دیواره