نمایش یک نتیجه

ماردون جک جنیوس ۳۰۰ GBAT

تومان
دستگاه ماردون به طور کلی شامل یک لوله است که دور آن تعداد زیادی پره به صورت مورب به دیواره