نمایش یک نتیجه

فنرتنظیم قدرت گیربکس جک ریلی فک ۷۴۶-۸۴۴

تومان
فنر جسمی قابل بازگشت (ارتجاعی) است که برای ذخیره کردن انرژی مکانیکی مورد استفاده قرار می‌ گیرد. به عبارتی دیگر