نمایش یک نتیجه

فلنچ شفت جک ریلی فک ۷۴۰-۷۴۱

تومان
فلنج ها نوعی اتصال دهنده هستند که به عنوان یکی از اصلی ترین اجزای لوله های صنعتی شناخته می شوند.