نمایش دادن همه 4 نتیجه

سیلندر بلند راهبند فک ۶۲۰

تومان
سیلندر (به فرانسوی: Cylindre) یا استوانه، در موتورها و پمپ‌های رفت و برگشتی، فضایی استوانه‌ای است که پیستون در آن

سیلندر راهبند فک ۶۱۵

تومان
سیلندر (به فرانسوی: Cylindre) یا استوانه، در موتورها و پمپ‌های رفت و برگشتی، فضایی استوانه‌ای است که پیستون در آن

سیلندر راهبند فک ۶۴۰

تومان
سیلندر (به فرانسوی: Cylindre) یا استوانه، در موتورها و پمپ‌های رفت و برگشتی، فضایی استوانه‌ای است که پیستون در آن

سیلندر کوتاه راهبند فک ۶۲۰

تومان
سیلندر (به فرانسوی: Cylindre) یا استوانه، در موتورها و پمپ‌های رفت و برگشتی، فضایی استوانه‌ای است که پیستون در آن