نمایش یک نتیجه

سنسور جک ریلی فک ۷۴۶-۸۴۴

تومان
سنسور (sensor)یعنی حس کننده,و از کلمه  sens به معنی حس کردن گرفته شده. و می تواند کمیت هایی مانند فشار،