فلاشردر واقع یک چراغ چشمک زن می باشد که برای باز شدن و بسته شدن درب اتوماتیک مورد استفاده قرار می گیرد که مستقیمآ به برد یا ریسور متصل می شوند.اصولآ در پارکینگ ها کاربرد دارد.

عملکرد آن به این صورت می باشد که در هنگام باز و بسته شدن درب فلاشر شروع به چشمک زدن می نمایدو دیگران از عملکرد درب آگاه می سازد.

نمایش 2 نتیحه