قطعات یدکی 412 فک

نقشه انفجاری درب اتوماتیک 412 برند فک – FAAC

قطعات یدکی 412

شماره قطعه نقشه افنجارینام قطعه یدکی
1پوسته 412 فک
2آچار خلاص کن
3ذوزنقه
4بست زیر ماردون
5میله ماردون 412 فک
6درپوش کاور 412 فک
7خازن 8 میکروفاراد
8کاور 412 فک
9پوسته زیر موتور
10سیم پیچ (استاتور)
11روتور 412

نمایش یک نتیجه

دسته بندی ها:

پوسته 412 فک

دسته بندی ها:

پوسته زیر موتور 412

دسته بندی ها:

درپوش کاور 412 فک

دسته بندی ها:

ذوزنقه 412 فک

دسته بندی ها:

روتور 412 فک

دسته بندی ها:

کاور 412 فک

دسته بندی ها:

میله ماردون 412 فک

دسته بندی ها:

نگهدارنده کاور 412 فک